Egnatia Press
Ελλάδα Μακεδονία

2.500 κοινωνικές κατοικίες σε νέους – Φθηνά σπίτια σε 42 στρέμματα στη Χαλκιδική

2.500 κοινωνικές κατοικίες σε νέους – Φθηνά σπίτια σε 42 στρέμματα στη Χαλκιδική

Ήδη έχουν εντοπιστεί τα 10 πρώτα οικόπεδα που θα διατεθούν σε ιδιώτες – εργολάβους, ώστε μέσω της κοινωνικής αντιπαροχής να αποκτήσουν πρόσβαση σε φθηνά ενοίκια 5.000 ωφελούμενοι (νέοι και ζευγάρια).

Με «προίκα» 2.543 ακίνητα της ΔΥΠΑ, εκ των οποίων τα 580 είναι κατάλληλα προς αξιοποίηση, θα ξεκινήσει από το 2023 το μοντέλο της κοινωνικής αντιπαροχής, προκειμένου να χτιστούν σπίτια που θα διατεθούν προς ενοικίαση σε νέους έως 39 ετών.

Hδη έχουν εντοπιστεί τα 10 πρώτα οικόπεδα που θα διατεθούν σε ιδιώτες – εργολάβους, ώστε μέσω της κοινωνικής αντιπαροχής να αποκτήσουν πρόσβαση σε φθηνά ενοίκια 5.000 ωφελούμενοι (νέοι και ζευγάρια).

Στόχος είναι η ανέγερση συνολικά 2.500 κοινωνικών κατοικιών σε οικόπεδα-«φιλέτα» της ΔΥΠΑ στην Κηφισιά (11 στρέμματα), στο Μαρούσι (1,2 στρέμματα), στην Παιανία (20 στρέμματα), στην Λάρισα (40 στρέμματα), στην Ξάνθη (28 στρέμματα), στο Βόλο (74 στρέμματα), στη Χαλκιδική (42 στρέμματα), στην Άρτα (39 στρέμματα), στο Αγρίνιο (16,5 στρέμματα) και στις Σέρρες (12,5 στρέμματα).

Τα οικόπεδα αυτά θα διατεθούν σε μακροχρόνιες παραχωρήσεις προς ιδιώτες, χωρίς το Δημόσιο να χάνει την κυριότητα της γης. Από τα σπίτια που θα χτιστούν από τις τεχνικές εταιρείες, τα μισά θα διατεθούν για εμπορική αξιοποίηση και τα υπόλοιπα θα δοθούν σε χαμηλές τιμές για κοινωνική στέγαση. Το ύψος του ενοικίου αλλά και τα κριτήρια των ενοικιαστών θα καθορίζει η ΔΥΠΑ.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Εργασίας, έως το τέλος του 2023 θα πρέπει να έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός και η επιλογή των αναδόχων – τεχνικών εταιρειών, βάσει προδιαγραφών που θα θέσει το ελληνικό δημόσιο, ώστε μέσα στο 2024 να ξεκινήσει η ανέγερση των κατοικιών (με έξοδα των κατασκευαστών) που θα διατεθούν με χαμηλό ενοίκιο στους δικαιούχους του προγράμματος.

Εντός του επόμενου έτους θα διατεθούν και 124 κενά και αδιάθετα διαμερίσματα που βρίσκονται σε ήδη δομημένες κοινωνικές κατοικίες της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΕΚ).

Νομοσχέδιο

επισημαίνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας «Σπίτι μου», κοινωνική αντιπαροχή είναι η σύμβαση με αντικείμενο τη σύμπραξη φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με ιδιώτες αναδόχους, κατά την οποία ο ανάδοχος ανεγείρει, με δικές του δαπάνες, κτίριο επί αδόμητου ακινήτου του φορέα και το αντάλλαγμά του συνίσταται στην εκμετάλλευση για ορισμένο χρονικό διάστημα του ακινήτου με την παράλληλη υποχρέωσή του να εκμισθώνει μέρος αυτού σε δικαιούχους έναντι προκαθορισμένου μισθώματος.

Η επιλογή του αναδόχου γίνεται μετά από δημόσια πρόσκληση που απευθύνει ο φορέας, στον οποίο ανήκει το ακίνητο. Μετά από το πέρας του χρόνου εκμετάλλευσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το ακίνητο στον ιδιοκτήτη φορέα.

Η σύμβαση κοινωνικής αντιπαροχής μπορεί να αφορά και δομημένα ακίνητα. Στην περίπτωση αυτή το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει και την κατεδάφιση των κτισμάτων, η οποία γίνεται με δαπάνες του αναδόχου.

Οι δικαιούχοι μισθωτές στο πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής επιλέγονται από τον φορέα, στον οποίο ανήκει το ακίνητο, με βάση αντικειμενικά κοινωνικά κριτήρια.

Στα ακίνητα που ανεγείρονται κατόπιν σύμβασης κοινωνικής αντιπαροχής επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης με δικαίωμα προαίρεσης για την εξαγορά της οριζόντιας ιδιοκτησίας (rent to own) από τους δικαιούχους. Η σύμβαση αυτή, στην οποία συμμετέχει και ο φορέας ιδιοκτήτης του ακινήτου, περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και ισχύει μόνο μετά από τη μετεγγραφή της στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή την εγγραφή της στο οικείο Κτηματολόγιο.

Η επιλογή του αναδόχου

Ο μέγιστος χρόνος εκμετάλλευσης του ακινήτου από τον ανάδοχο, προσδιορίζεται στη σχετική πρόσκληση μετά από μελέτη, η οποία τεκμηριώνει τον χρόνο που αντιστοιχεί στην ανάκτηση των δαπανών κατασκευής και το εύλογο εργολαβικό κέρδος.

Το ποσοστό των οριζόντιων ιδιοκτησιών που εκμισθώνονται προς δικαιούχους αντιστοιχεί σε ποσοστό μεταξύ τριάντα τοις εκατό (30%) και εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου της συνιδιοκτησίας.

Στην πρόσκληση για την επιλογή του αναδόχου περιγράφονται τουλάχιστον τα εξής:

  • το αδόμητο ακίνητο, τυχόν υφιστάμενα κτίσματα που ευρίσκονται εντός αυτού, και τα χαρακτηριστικά του κτιρίου που πρόκειται να ανεγερθεί επ’ αυτού,
  • οι οριζόντιες ιδιοκτησίες που θα συσταθούν και οι επιτρεπόμενες χρήσεις τους,
  • τα κριτήρια συμμετοχής και επιλογής του αναδόχου,
  • οι βασικοί όροι των συμβάσεων μίσθωσης μεταξύ του αναδόχου και των δικαιούχων, πλην του μισθώματος.

Στην πρόσκληση μπορεί να περιγράφεται και ο τρόπος καθορισμού του μισθώματος για τις κατοικίες που εκμισθώνονται υποχρεωτικά προς δικαιούχους.

Στα κριτήρια επιλογής του αναδόχου μπορεί να περιλαμβάνονται:

  • ο βραχύτερος χρόνος εκμετάλλευσης του ακινήτου,
  • η εκμίσθωση περισσότερων κατοικιών προς δικαιούχους,
  • το ύψος του μισθώματος για τις κατοικίες που εκμισθώνονται προς δικαιούχους, εάν αυτό δεν έχει ορισθεί στην πρόσκληση, σύμφωνα με την παρ. 2,
  • οποιοσδήποτε συνδυασμός των παραπάνω

Σχετικά Άρθρα

Βουλή: Ρυθμίσεις για τη ΔΕΘ-Helexpo σε τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών

Egnatiapress

Τζώρτζης Μονογυιός: Αύριο στη Μύκονο η κηδεία του

Egnatiapress

Γκάγκα: Κανένα ύποπτο κρούσμα ηπατίτιδας σε παιδιά στην Ελλάδα

nikos521964

ΗΠΑ: “Η Ελλάδα διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο”

nikos521964

Κακοκαιρία Ariel: Μήνυμα από το 112 σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά

Egnatiapress

ΠΚΜ: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

nikos521964