Egnatia Press
Μακεδονία

Δ. Νεάπολης – Συκεών: Άρχισαν οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο & το Κοινωνικό Φαρμακείο

Δ. Νεάπολης – Συκεών: Άρχισαν οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο & το Κοινωνικό Φαρμακείο

Πρόσκληση για εγγραφή νέων ωφελουμένων και ανανέωση ήδη εγγεγραμμένων στο κοινωνικό παντοπωλείο και το κοινωνικό φαρμακείο απευθύνει ο δήμος Νεάπολης-Συκεών.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν από σήμερα μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 2023 τις αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις δύο δομές.

Συγκεκριμένα για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Νεάπολης-Συκεών οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν Δευτέρα με Παρασκευή 08:00 – 16:00 κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2310 620 033 (email: [email protected]) στη δομή που βρίσκεται στην οδό Καραβαγγέλη 1 με Δαβάκη, ΤΚ 56625 Συκιές, τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του/της ενδιαφερομένου/-ης που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του δήμου

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδεια παραμονής σε ισχύ (όλων των ενήλικων μελών)

4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο

5.Πρόσφατο Εκκαθαριστικό σημείωμα, Ε1 και Ε9 ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας όλων των μελών του νοικοκυριού

6. Μία μικρή φωτογραφία τύπου διαβατηρίου του/της αιτούντος/-ούσας

Δικαιολογητικά κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψήφιου-δυνητικού δικαιούχου:

1.Πρόσφατες βεβαιώσεις χρόνου ανεργίας

2. Σε περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας: ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΦΙΑ (αξία της ακίνητης περιουσίας)

3. Σε περίπτωση σοβαρού προβλήματος υγείας: ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ

4. Σε περίπτωση ΑΜΕΑ: ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ή ΚΕ.Π.Α.

5. Βεβαίωση δανείου πρώτης κατοικίας

6. Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης)

7.  Σε περίπτωση τρέχοντος εισοδήματος ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Κ.Ε.Α.: Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα παρόντα εισοδήματα (π.χ. πρόσφατη μισθοδοσία, συντάξεις, ενοίκια, κ.α.)

Για το Κοινωνικό Φαρμακείο του δήμου Νεάπολης-Συκεών οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν Δευτέρα με Παρασκευή 08:00 – 16:00 κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2310 514 706 (Email: [email protected]), στη δομή που βρίσκεται στην οδό Αγίου Στεφάνου 26, ΤΚ 56727 Νεάπολη τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του/της ενδιαφερομένου/-ης που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του δήμου

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδεια παραμονής σε ισχύ

4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ

5.Πρόσφατο Εκκαθαριστικό σημείωμα, Ε1 και Ε9 ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας όλων των μελών του νοικοκυριού

6. Μία μικρή φωτογραφία τύπου διαβατηρίου του/της αιτούντος/-ούσας

Δικαιολογητικά κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψήφιου-δυνητικού δικαιούχου:

1.Κάρτα ανεργίας σε ισχύ

2.Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών)

3.Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α), εφόσον πρόκειται για Άτομα με Αναπηρία

4.Μισθωτήριο συμβόλαιο

5.Βεβαίωση δανείου πρώτης κατοικίας

6.Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης)

7.Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.

Δύο δομές του δήμου Νεάπολης-Συκεών με σημαντική κοινωνική προσφορά

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο ιδρύθηκε με την υπ. αριθ. 420/2012 απόφαση του δήμου Νεάπολης-Συκεών και η λειτουργία του ρυθμίζεται με την υπ’ αριθ. 7/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στόχος είναι η συνέχιση της παροχής βασικών αγαθών μέσα από τη δομή και η διεύρυνση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υποστήριξης σε τουλάχιστον 250 νοικοκυριά (οικογένειες ή μοναχικά άτομα) στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, και 170 άτομα στο Συσσίτιο, που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Στηρίζεται στην ευαισθητοποίηση και στην αλληλέγγυα δράση της τοπικής κοινωνίας, καθώς και των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με στόχο τη στήριξη των οικονομικά αδύναμων κατοίκων.

Παρέχει εντελώς δωρεάν σε σταθερή και τακτική βάση τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα κ.α για την κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης, αλλά και αναγκών μάθησης και πολιτισμού, διοργανώνει συσσίτιο για τη διανομή φαγητού ημερησίως σε απόρους και αστέγους, και παρέχει ευρύτερη ψυχοκοινωνική υποστήριξη και διασύνδεση με τις παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου. Η προβλεπόμενη στελέχωση της δομής αφορά πέντε συνολικά εργαζόμενους.

Τα προϊόντα της δομής προέρχονται κυρίως από προμήθειες του δήμου και από χορηγίες και δωρεές από επιχειρήσεις, συλλόγους, οργανωμένους φορείς, σχολεία και από συνεισφορές ατόμων που επιθυμούν να συμβάλλουν προσφέροντας εμπράκτως τη στήριξη και την αλληλεγγύη τους, καθώς και μέσω της διοργάνωσης διαφόρων εκδηλώσεων. Παράλληλα ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών καλύπτει την προμήθεια προϊόντων από ίδιους πόρους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι κάτοικοι του δήμου Νεάπολης-Συκεών που δεν είναι δικαιούχοι του ΤΕΒΑ.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στο δήμο Νεάπολης-Συκεών και, βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (με βάση τα όρια της φτώχειας όπως ορίζονται από την ΕΛΣΤΑΤ κάθε έτος, στην έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών) και επιλέγονται κατόπιν αίτησης και εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κοινωνικό Φαρμακείο

Το Κοινωνικό Φαρμακείο ιδρύθηκε το 2017 με την υπ. αριθ. 468/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στόχος είναι η παροχή δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παρα-φαρμακευτικών προϊόντων σε τουλάχιστον 150 ωφελούμενα άτομα που τα έχουν ανάγκη, σε σταθερή και τακτική βάση. Η προβλεπόμενη στελέχωση της δομής αφορά δύο συνολικά εργαζόμενους.

Παρέχει εντελώς δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παρα-φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς και ευρύτερη ψυχοκοινωνική υποστήριξη και διασύνδεση σε παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου και τα εθνικά προγράμματα αντιμετώπισης της φτώχειας σε άτομα που αποδεδειγμένα το έχουν ανάγκη.

Τα παραπάνω είδη εξασφαλίζονται μέσω της προμήθειας του δήμου και μέσω συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών. Αποτελεί βασική συνισταμένη του τοπικού δικτύου κοινωνικής ασφάλειας καθώς ενισχύει την υποστήριξη των ατόμων και νοικοκυριών που διαμένουν στο δήμο, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια και χρήζουν φαρμακευτικής αγωγής και παράλληλα ενισχύει την κοινωνική συνοχή μέσα από την συλλογική εθελοντική προσπάθεια και την προσφορά των κατοίκων.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στο δήμο Νεάπολης-Συκεών και, βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (με βάση τα όρια της φτώχειας όπως ορίζονται από την ΕΛΣΤΑΤ κάθε έτος, στην έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών).

Σχετικά Άρθρα

Θεσσαλονίκη: Μεταμοσχεύονται σήμερα οι κερατοειδείς της 21χρονης φοιτήτριας

nikos521964

Τεχνητή νοημοσύνη και δορυφόροι στο περίπτερο της EAB στην 87η ΔΕΘ

giannis

Χωρίς ρεύμα αύριο περιοχές των Σερρών

Egnatiapress

Χαλκιδική και Πιερία στην κορυφή των προτιμήσεων των Ισραηλινών τουριστών

Egnatiapress

Δωρεάν διάθεση αναπηρικών αμαξιδίων από το δήμο Κορδελιού-Ευόσμου

Egnatiapress

Θεσσαλονίκη: 55 γυναίκες με covid-19 γέννησαν στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου και τα μωρά τους δεν νόσησαν από κορωνοϊό

Egnatiapress